Image

Verkenning N65 Verkenning N65


Vanaf 2021 zal de N65 er heel anders gaan uitzien.

Dat heeft voor veel Vughtenaren
belangrijke conseqenties
.

 


Wat vinden wij slecht aan het

voorontwerp bestemmingsplan N65.Vereniging Platform Vught Structureel zet zich al meer dan
10 Jaar in voor een voor Vught acceptabele oplossing voor de problemen die de weg met zich mee brengt met als belangrijkste doelstelling: Leg de N65 geheel verdiept aan. Voor die oplossing is om budgettaire redenen niet gekozen: er is gewoon te weinig geld ter beschikking gesteld.


De nu gekozen oplossingen voor Vught zijn:

 1. De huidige gelijkvloerse kruising Helvoirtseweg/J.F. Kennedy-laan wordt vervangen door een ongelijkvoerse aansluiting met de N65 onderlangs. Via deze halve aansluiting kan het verkeer van en naar Tilburg de N65 op-en afrijden.

 2. In de nieuwe situatie liggen De Bréautélaan en de Martinilaan op maaiveld en kruisen over de verdiepte N65 heen, die op 6 meter onder maaiveld ligt.

 3. Tussen beide kruisingen komt de N65 weer op maaiveld.

 4. Op de Boslaan en Vijverbosweg komen extra opstel- vakken, zodat het verkeer per rijrichting zich goed kan opstellen. Er is geen mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om daar de weg over te steken

 5. De oprit Rembrandtlaan naar de N65 komt te vervallen.
  De afrit Rembrandtlaan en de oprit Olmenlaan richting Utrecht en Eindhoven blijven gehandhaafd.

 6. Bij restaurant In't Groene Woud komt een zogenoemde
  vraag gestuurde verkeersregelinstallatie.

 1. Tussen de twee kruispunten genoemd onder 1 en 2 komt de N65 weer omhoog.

 2. Bij kruispunt Boslaan komt géén oversteek voor langzaam verkeer.

 3. Bij kruispunt Boslaan komen extra opstelstroken voor het stoplicht op de N65 met grote kans op files, vanwege het noodzakelijk invoegen op 2 rijstroken aan de noordzijde van de N65.

 4. De in de gebiedsvisies voorziene geluidsschermen zijn niet altijd gerelateerd aan de vereisten op basis van akoestische noodzaak, met name aan de Noordzijde van de N65.

 5. Het huidige plan heeft voor de verkeersafwikkeling in Vught grote gevolgen: veel straten zullen meer tot fors meer verkeer te verwerken krijgen.

 6. Door uitbreiding van wegen en kruispunten gaat veel groen verdwijnen.

 7. Woonhuizen staan op de nominatie om gesloopt te worden enkel voor de bouwwerkzaamheden.

 8. Het openhouden van de afrit Rembrandtlaan en oprit Olmenlaan zorgt voor veel extra verkeersoverlast in deze straten en directe omgeving.gemeente vught gemeente vught plannen aan de weg gemeente vught gebiedsvisies gemeente vught anteagroup
Steun ons en wordt lid voor € 35,00 per jaar. Aanmelden kan via info@vughtstructureel.nl

 

enquete