VERENIGING PLATFORM VUGHT STRUCTUREEL

 
PAS UITSPRAKEN 29 MEI- 2019

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg.

Maar hoe zit dat in Vught met de N65 en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer?

Volgens de planning presenteert ProRail dit najaar het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Het besluit zou dan ter inzage komen te liggen.
Of dit haalbaar is, is op dit moment onzeker. Want ook de stikstofberekeningen voor dit project zijn gebaseerd op het "veroordeelde" PAS. Op dit moment onderzoekt ProRail de gevolgen van de rechterlijke uitspraak. Zodra ProRail meer weet over de definitieve publicatiedatum van het Tracébesluit, maken zij dat bekend.

Rijksweg N65
Ook voor de N65 heeft de "PAS-uitspraak" gevolgen. De gemaakte stikstofberekeningen voor de bestemmingsplanprocedure zijn achterhaald. Er zijn nieuwe berekeningen nodig en deze moeten bovendien in de planprocedure worden ingepast. Of dat kan, is onderwerp van onderzoek.
Het bestemmingsplan zou volgens planning in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld worden. Ook deze datum kan opschuiven.

Aanbesteding
Ondertussen werkt het N65 team verder aan de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. Het is belangrijk om het werk aan de N65 zoveel mogelijk af te ronden voordat ProRail aan het spoorwerk begint. Dat blijft de inzet. Zo blijf de gemeente Vught goed bereikbaar, ook i
Ondertussen werkt het N65 team verder aan de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. Het is belangrijk om het werk aan de N65 zoveel mogelijk af te ronden voordat ProRail aan het spoorwerk begint. Dat blijft de inzet. Zo blijf de gemeente Vught goed bereikbaar, ook in de bouwfase.

PROVINCIE NOORD -BRABANT BLIJFT DE REGIE HOUDEN

Zowel de Rijksweg N65 alsmede het spoor gaan op de schop in Vught. Rijk, provincie en gemeenten kozen voor wat betreft de N65 de best haalbare oplossing met perspectief voor de inwoners van Vught en Helvoirt en de gebruikers van de weg. Nu de laatste verbeteringen zijn verwerkt, zijn de plannen zo goed als klaar en komt de aanbesteding en daarop volgend de uitvoering in zicht. Ook in deze fase blijft de provincie de regisseur.

De uitvoering van twee grote projecten vereist een uiterst zorgvuldige planning. Voordat ProRail het Vughtse spoor verdiept, moet het werk aan de N65 voor een groot deel klaar zijn. Dat is belangrijk om Vught en de omgeving goed bereikbaar te houden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de uitvoeringsfase van het project overgedragen aan de provincie Noord-Brabant, die ook verantwoordelijk was voor de planfase. Zo sluit de uitvoeringsfase naadloos aan op de planfase. Rijkswaterstaat blijft eigenaar van de weg. De reconstructie van de N65 is voor Vught en Helvoirt van groot belang. In de nieuwe situatie blijven de dorpen bereikbaar, wordt de oversteek veiliger en makkelijker en neemt de leefbaarheid in meerdere opzichten toe.

Het N65 project wacht op dit moment nog op de nieuwe stikstofberekeningen naar aanleiding van de PAS uitspraak. Bij een positieve uitkomst verwachten we in 2021 met de uitvoering te beginnen. In 2023 moet de weg – op de omkering van het spoorviaduct na – klaar zijn.

Bron: Gemeente Vught

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen volgen.


Frans Schoot
voorzitter