Geachte leden,

"De nieuwe plannen die voor de N65 worden ontwikkeld zien er veelbelovend uit. Ten opzichte van de oude plannen zijn de verbeteringen met name goed voor de leefbaarheid in Vught en voor de oversteekbaarheid bij het kruispunt Boslaan-Vijverbosweg. Hoe de verdere inpassing van de weg er uit komt te zien, is nog niet geopenbaard.

Op dinsdag
11 december is er een informatiebijeenkomst over deze nieuwe plannen voor omwonenden.
De officiële uitnodiging daarvoor komt nog. We houden u uiteraard op de hoogte!"


Frans Schoot voorzitter

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSBERICHT GEMEENTE VUGHT: RIJK EN REGIO INVESTEREN 37 MILJOEN IN AANPAK N65