PAS UITSPRAKEN 29 MEI 2019

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg.

Maar hoe zit dat in Vught met de N65 en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer?

Volgens de planning presenteert ProRail dit najaar het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Het besluit zou dan ter inzage komen te liggen.
Of dit haalbaar is, is op dit moment onzeker. Want ook de stikstofberekeningen voor dit project zijn gebaseerd op het "veroordeelde" PAS. Op dit moment onderzoekt ProRail de gevolgen van de rechterlijke uitspraak. Zodra ProRail meer weet over de definitieve publicatiedatum van het Tracébesluit, maken zij dat bekend.

Rijksweg N65
Ook voor de N65 heeft de "PAS-uitspraak" gevolgen. De gemaakte stikstofberekeningen voor de bestemmingsplanprocedure zijn achterhaald. Er zijn nieuwe berekeningen nodig en deze moeten bovendien in de planprocedure worden ingepast. Of dat kan, is onderwerp van onderzoek.
Het bestemmingsplan zou volgens planning in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld worden. Ook deze datum kan opschuiven.

Aanbesteding
Ondertussen werkt het N65 team verder aan de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. Het is belangrijk om het werk aan de N65 zoveel mogelijk af te ronden voordat ProRail aan het spoorwerk begint. Dat blijft de inzet. Zo blijf de gemeente Vught goed bereikbaar, ook in de bouwfase.

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen volgen.

Bron: Gemeente Vught


Frans Schoot
voorzitter